Kunnanhallitus

HALLINTO > Hallinto ja Talous > Kunnanhallitus


    Kunnanhallitus kokoontuu kunnanvirastossa 1-2 kertaa kuukaudessa pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo 13.

    Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja, siltä osin kuin se on julkinen, pidetään yleisesti nähtävänä jokaisen kokouksen jälkeisenä maanantaina kunnanvirastossa klo 9 – 15. Mikäli mainitulle päivälle sattuu juhlapäivä, pöytäkirja on nähtävänä juhlapäivää seuraavana arkipäivänä.

    Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävänä kunkin kuukauden viimeisenä työpäivänä klo 9 – 15 niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

    Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa internetistä.