Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Rakennustarkastaja
20.8.-10.9.2019
lupapäätös 34§/2019
13.8.-3.9.2019
lupapäätös 31§/2019
lupapäätös 32§/2019

Kunnanhallitus
12.8.-11.9.2019
keskusta-alueen osayleiskaavan päivityksen valmisteluvaiheen kuuleminen
osayleiskaavaluonnos
kaavaselostus
osallistumis -ja arviointisuunnitelma

Kokkolan kaupunki pelastusjohtaja
8.8.-2.9.2019
– viranhaltijapäätös ilotulitteiden käyttö Venetsialaisissa ja huvilakauden päättäjäisissä

Kunnanhallitus
8.8.-9.9.2019
kuulutus Räyringin ja liikuntakeskuksen asemakaavojen lainvoimaisuudesta
Räyringin asemakaava
Räyringin asemakaavaselostus
Liikuntakeskuksen asemakaava
Liikuntakeskuksen asemakaavaselostus

6.8.-5.9.2019
kuulutus keskustan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen lainvoimaisuudesta
asemakaavakartta
asemakaavaselostus

Rakennustarkastaja
6.8.-27.8.2019
lupapäätös 30§/2019
30.7.-21.8.2019
lupapäätös 29§/2019

Metsähallitus
11.6.-9.9.2019
kuulutus luonnonsuojelualueen laajentaminen

Puolustusvoimat Vaasan aluetoimisto

14.3.-26.8.2019
kutsunnat 2019

 

Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laeissa ja asetuksissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.