Kuulutukset

HALLINTO > Kuulutukset


  VIRALLISET KUULUTUKSET

  23.11. – 22.12.2017

  Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES

  kuulutus lupatunnus VA2017:0092

  päätös lupatunnus VA2017:0092

  kartta lupatunnus VA2017:0092

  21.11. – 4.12.2017

  Rakennustarkastaja

  lupapäätös 38§/2017

  22.11. – 22.12.2017

  Länsi -ja Sisä-Suomen AVI

  kuulutus päätöksestä LSSAVI/2566/2015

  päätös LSSAVI/2566/2015

  14.11. – 28.11.2017

  Rakennustarkastaja

  lupapäätös 37§/2017

  14.11. – 15.12.2017

  Pietarsaaren kaupunki

  Pohjanmaan jätelautakunnan pöytäkirja 24.10.2017

  Pöytäkirjaote 24.10.2017 § 31

  Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset 

  2.11. – 30.11.2017

  Tekninen lautakunta

  ympäristölupapäätös JP Alanko

  1.1. – 31.12.2017

  Puolustusvoimat

  kutsunnat 2017

  Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.