Kuulutukset

HALLINTO > Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Päiväkodin johtaja
14.-28.8.2018
henkilökohtaisen avustajan/lastenhoitajan määräaikainen työpaikka

Länsi -ja Sisä-Suomen AVI
8.8.-7.9.2018
kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta MTY Uusimäki

Ympäristösihteeri
7.8.-7.9.2018
kuulutus ympäristölupahakemuksesta Ulla ja Jouni Sillanpää

Kunnanhallitus

10.8.-10.9.2018
Löytönevan (ent. Ristinevan) tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuuleminen
ehdotusvaiheen kaavamateriaalit

6.8.-5.9.2018
kuulutus ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista
ympäristönsuojelumääräykset
– perustelut

Koulutoimisto
4.7.-20.8.2018
koulukuljetukset 2018-2019

Kunnanhallitus
13.4.2018 – koko valmistelun ajan
kuulutus osayleiskaavan päivityksestä
osayleiskaavan osallistumis -ja arviointisuunnitelma
asukaskyselyn tulokset

Pohjanmaan aluetoimisto
9.2.-28.8.2018
kutsunnat 2018

Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.