Kuulutukset

HALLINTO > Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Rakennustarkastaja
25.4. – 9.5.2018
rakennuslupa 16§/2018

Vetelin kunta, Sivistystoimi
25.4.-9.5.2018
Päiväkodin johtajan virka, Vetelin kunta

Vetelin osakaskunta/kalastuskunta
23.4. – 4.5.2018
vuosikokouksen 11.4.2018 pöytäkirja

Kunnanhallitus
19.4.-7.5.2018

KAKSI MÄÄRÄAIKAISTA KIINTEISTÖJEN KARTOITTAJAN TEHTÄVÄÄ Avoin työpaikka

Rakennustarkastaja
19.4. – 3.5.2018
rakennusluvat 14-15§/2018

Kunnanhallitus
13.4. – 13.5.2018
kuulutus osayleiskaavan päivityksestä
osayleiskaavan osallistumis -ja arviointisuunnitelma

Vetelin kunta on käynnistänyt keskusta-alueen osayleiskaavan päivityksen. Suunnittelualue koostuu keskustasta (Kainu), Tunkkarin, Torpan ja Heikkilän kylistä sekä näiden välisistä alueista. Osayleiskaava on kunnan pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.  Osayleiskaava vaikuttaa siihen, millainen Veteli on vuosikymmenten kuluttua. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa asukkaiden ja paikallisten osallistahojen näkemyksiä oman kunnan kehittämisestä. Kyselyyn voi vastata toukokuun loppuun mennessä.

asukaskysely 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
12.4. – 12.7.2018
kuulutus ja kuuleminen ehdotuksesta Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnan tulvariskialueiksi
arviointimuistio
suunnitelma

Tiekuntien puheenjohtajat
15.3. – 27.5.2018
tiekuntien vuosikokoukset 2018

Tekninen lautakunta
15.3. – 30.4.2018
ympäristönsuojelumääräysten laatiminen
ympäristönsuojelumääräykset
perustelut

Pohjanmaan aluetoimisto
9.2.-28.8.2018
kutsunnat 2018

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
8.1. – 9.7.2018
– Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten
arviointi

Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.