Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Rakennustarkastaja
18.6.-9.7.2019
lupapäätös 26§/2019

Sivistyslautakunta
18.6.-8.8.2019
lukuvuoden alkamisilmoitus

Metsähallitus
11.6.-9.9.2019
kuulutus luonnonsuojelualueen laajentaminen

Perusopetuksen rehtori
18.-27.6.2019
Matemaattisten aineiden lehtori ma
10.-20.6.2019
liikunnan päätoiminen tuntiopettaja ma

TUKES Turvallisuus -ja kemikaalivirasto
4.6.-4.7.2019
kuulutus VA2019:0042
päätös VA2019:0042
kartta VA2019:0042

kuulutus VA2019:0043
päätös VA2019:0043
kartta VA2019:0043

Rakennustarkastaja
11.6.-2.7.2019
lupapäätös 25§/2019

Puolustusvoimat Vaasan aluetoimisto
14.3.-26.8.2019
kutsunnat 2019

 

Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laeissa ja asetuksissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.