Kuulutukset

HALLINTO > Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

AVI L.- ja S.-S.
15.2. – 19.3.2018
kuulutus LSSAVI/5454/2017
päätös LSSAVI/5454/2017

Turvallisuus -ja kemikaalivirasto TUKES
14.2. – 16.3.2018
varauskuulutus
varauspäätös
varauskartta

Rakennustarkastaja
14.2. – 28.2.2018
rakennuslupa 5§/2018

Sivistyslautakunta
13.2. – 1.3.2018
luokanopettajan työpaikka 2 kpl

Pohjanmaan aluetoimisto
9.2.-28.8.2018
kutsunnat 2018

Sivistysjohtaja
7.2.-20.2.2018
määräaikainen ryhmäperhepäivähoitajan toimi

Rakennustarkastaja
7.-21.2.2018
lupapäätös 4§/2018

Tekninen lautakunta
6.2. – 8.3.2018
ympäristölupahakemus MTY Pulkkinen

Kunnanhallitus
1.2. – 2.3.2018

LÖYTÖNEVAN (ENTINEN RISTINEVA) TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN TOISEN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

LÖYTÖNEVAN (ENTINEN RISTINEVA) TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LUONNOS II MATERIAALI

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
8.1. – 9.7.2018
– Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten
arviointi
8.1. – 16.2.2018
– Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018”

Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.