Kuulutukset

HALLINTO > Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Rakennustarkastaja
20.6.-4.7.2018
rakennuslupa 25-26§/2018

Ruoka -ja siivouspalveluesimies
18.6.-27.7.2018
suurtalouskokin määräaikainen työpaikka

Pajukontien tienhoitokunta
15.6.-16.7.2018
kokouspöytäkirja 14.6.2018

Rakennustarkastaja
12.6.-26.6.2018
rakennuslupa 24§/2018

Ely-Keskus
12.6.-31.7.2018
– Päätös koskien Perhonjoen kalataloudellista yhteistarkkailua

Tekninen lautakunta
7.6.-10.7.2018
maa-ainesottolupapäätös Sorahuolto Marko Aho Oy, Mikonmetsä 924-407-23-1

Tekninen lautakunta
1.6.-2.7.2018
rakennusjärjestyksen luonnosvaiheen kuuleminen
rakennusjärjestysluonnos
osallistumis -ja arviointisuunnitelma

Pietarsaaren kaupunki
30.5.-28.6.2018
Pohjanmaan jätelautakunnan 8.5.2018 pöytäkirja
Tiedoksianto ja valitusosoitus päätöksistä 8.5.2018 9§ ja 11§

Kunnanhallitus
29.5.-28.6.2018
Taidekartanon alueen hyväksytyn kaavan kuulutus
Taidekartanon alueen kaava
Kaavaselostus

Ympäristösihteeri
21.5.-21.6.2018
maa-aineslupahakemus Rauman Kone Oy, Hautakangas

Kunnanhallitus
13.4.2018 – koko valmistelun ajan
kuulutus osayleiskaavan päivityksestä
osayleiskaavan osallistumis -ja arviointisuunnitelma

Vetelin kunta on käynnistänyt keskusta-alueen osayleiskaavan päivityksen. Suunnittelualue koostuu keskustasta (Kainu), Tunkkarin, Torpan ja Heikkilän kylistä sekä näiden välisistä alueista. Osayleiskaava on kunnan pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.  Osayleiskaava vaikuttaa siihen, millainen Veteli on vuosikymmenten kuluttua. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa asukkaiden ja paikallisten osallistahojen näkemyksiä oman kunnan kehittämisestä. Kyselyyn voi vastata toukokuun loppuun mennessä.

asukaskysely 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
12.4. – 12.7.2018
kuulutus ja kuuleminen ehdotuksesta Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnan tulvariskialueiksi
arviointimuistio
suunnitelma

Pohjanmaan aluetoimisto
9.2.-28.8.2018
kutsunnat 2018

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
8.1. – 9.7.2018
– Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten
arviointi

Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.