Kuulutukset

HALLINTO > Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Vapaa-aikaohjaaja
13.-19.12.2018
nuoriso-ohjaajan määräaikainen työpaikka

Rakennustarkastaja
11.12.-31.12.2018
rakennuslupa 44§/2018

Länsi -ja Sisä-Suomen AVI
7.12.2018-7.1.2019
kuulutus ympäristönsuojelulain mukainen päätös MTY Uusimäki Oy LSSAVI/730/2018
päätös LSSAVI/730/2018

Tekninen lautakunta
5.12.2018-4.1.2019
kiinteistöpäällikön virka

Perhonjoen kalastusalue
30.11.-22.12.2018
varsinaisen kokouksen pöytäkirja 22.11.2018

Kunnanhallitus
13.4.2018 – koko valmistelun ajan
kuulutus osayleiskaavan päivityksestä
osayleiskaavan osallistumis -ja arviointisuunnitelma
asukaskyselyn tulokset

Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laeissa ja asetuksissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.