Kuulutukset

HALLINTO > Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Sivistysjohtaja
10.-24.10.2018
2kpl päivähoidon työpaikkoja

Rakennustarkastaja
10.-30.10.2018
rakennuslupa 39§/2018

5.-26.10.2018
rakennuslupa 38§/2018

Ympäristötarkastaja
18.9.-18.10.2018
kuulutus ympäristölupahakemuksesta Lokasaaren Turkistarha Ay
ympäristölupapäätös Sillanpää Ulla ja Jouni

Kunnanhallitus
13.4.2018 – koko valmistelun ajan
kuulutus osayleiskaavan päivityksestä
osayleiskaavan osallistumis -ja arviointisuunnitelma
asukaskyselyn tulokset

Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laeissa ja asetuksissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.