Kuulutukset

HALLINTO > Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Vaasan hallinto-oikeus
24.4.-20.5.2019
päätös 19/0122/1 valitus ympäristölupa-asiassa Vapo Oy Julkuneva
24.4.-24.5.2019
päätös 19/0128/1 kunnallisvalitus Hannes Torppa

Keski-Pohjanmaan liitto
24.4.-24.5.2019
kuulutus Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta

Rakennustarkastaja
23.4.-14.5.2019
lupapäätös 17§/2019

16.4.-7.5.2019
lupapäätös 14§/2019
lupapäätös 15§/2019
lupapäätös 16§/2019

Vetelin osakaskunta kalastuskunta
12.-26.4.2019
vuosikokouspöytäkirja 28.3.2019

Pietarsaaren kaupunki
3.4.-3.5.2019
Pohjanmaan jätelautakunnan pöytäkirja 20.2.2019

Rakennustarkastaja
9.-30.4.2019
lupapäätös 11§/2019

Puolustusvoimat Vaasan aluetoimisto
14.3.-26.8.2019
kutsunnat 2019

Kunnanhallitus
13.4.2018 – koko valmistelun ajan
kuulutus osayleiskaavan päivityksestä
osayleiskaavan osallistumis -ja arviointisuunnitelma
asukaskyselyn tulokset

Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laeissa ja asetuksissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.