Kuulutukset

HALLINTO > Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Ympäristötarkastaja
12.2.-14.3.2019
kuulutus romuajoneuvon talteen otosta

Rakennustarkastaja
15.2.-8.3.2019
lupapäätös 7§/2019
11.2.-4.3.2019
lupapäätös 6§/2019
29.1.-19.2.2019
lupapäätökset 4-5§/2019

Kunnanhallitus
13.4.2018 – koko valmistelun ajan
kuulutus osayleiskaavan päivityksestä
osayleiskaavan osallistumis -ja arviointisuunnitelma
asukaskyselyn tulokset

Kuulutukset liiteasiakirjoineen ovat nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi ja Vetelin kunnan virallisella ilmoitustaululla siltä osin kuin laeissa ja asetuksissa säädetään osoitteessa Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli, kunnanviraston aukioloaikoina ma-pe klo 9-15.