Kiinteistöpäällikkö

Etusivu > Uutiset > Kiinteistöpäällikkö

Vetelin kunta julistaa haettavaksi kiinteistöpäällikön viran

Kiinteistöpäällikön toimenkuvassa korostuu kiinteistöjen elinkaari, uusien kohteiden rakennuttaminen, peruskorjaushankkeet, kiinteistökannan kehittäminen kokonaisuudessaan, investointilaskenta, kustannusseuranta, ylläpito, energiakysymykset, sisäilman laatuun liittyvät asiat ja kiinteistönhoito.

Toimiminen useiden erilaisten ihmisten parissa ja sitä kautta ihmissuhteiden hallinta korostuu kiinteistöpäällikön työssä. Kiinteistöpäällikkö huolehtii päivittäisestä kiinteistöjohtamisesta, alihankkijoiden tilaamisesta ja johtamisesta ja kehityssuunnitelmien laatimisesta. Kiinteistöpäällikön vastuulla on kiinteistöjen tekninen toimivuus, ylläpito ja turvallisuus sekä yhteydenpito muihin kunnan hallintokuntiin.

Kiinteistöpäälliköksi valittavalta henkilöltä edellytämme vähintään ammattikorkeakoulussa tai teknisessä oppilaitoksessa suoritettua alalle soveltuvaa insinöörin koulutusta, riittävää työkokemusta tehtäväalueeseen liittyvistä tehtävistä, tietojenkäsittelytaitoja, organisointikykyä, taloushallinnon ja työlainsäädännön tuntemusta. Painotamme erityisesti talonrakennuksen tai talotekniikan alan koulutusta ja kokemusta. Tehtävään valittavalta henkilöltä odotamme; – tavoitteellista otetta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen – suunnitelmallista sovittujen asioiden toteuttamista – päätöksentekokykyä ja itsensä likoon laittamista – oma-aloitteellisuutta, käytännönläheisyyttä, joustavuutta – hyviä vuorovaikutustapoja ja ihmissuhdetaitoja – uusien toimintamallien hakemista ja omaksumista.

Palkkaus on kuntien TS:n mukainen. Sovellamme 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset koulutus- ja kokemustietoineen osoitetaan 4.1.2019 klo 15 mennessä Vetelin tekniselle lautakunnalle Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli tai vetelin.kunta@veteli.fi. Hakemuksia ei palauteta. Lisätietoja antaa vt. tekninen johtaja Asko Mikkola 050 5790180 tai kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä 050 5790101. Vetelin kunta on savuton työnantaja.