Päätöksenteko

 

Päätökset ja esityslistat tästä linkistä

Kunnanvaltuusto

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 19 kunnanviraston Veteli-salissa noin 12 kertaa vuodessa. Kokouskutsut ovat nähtävänä kokousta edeltävänä torstaina ja pöytäkirjat kokouksen jälkeisenä maanantaina osoitteessa www.veteli.fi. Mikäli mainitulle päivälle sattuu juhlapäivä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Vetelin kunnanvaltuusto kaudella 2017 -2021
Torppa Jussi KESK
Torppa Hannes KESK, II vpj.
Mäkelä Jari PS, vpj.
Lassila Erkki KESK, pj.
Haapalehto Raimo KESK
Åivo Ilpo YL PRO
Saari Petri KESK
Leivo-Rintakorpi Tuija KESK
Haukilahti Hannu KESK
Pulkkinen Esko KESK
Vähäkainu Jarno PS
Saarela Hannu KESK
Tikkakoski Saara KD
Palohuhta Tapio KESK
Palosaari Petteri YL PRO
Läspä Kirsi KESK
Nykänen Jarmo PS
Tyynelä Olli SDP
Huusko Riitta KESK
Finnilä Sami KESK
Järvelä Johanna KESK

Varalle valitut:

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Korpela Reino
Kellokoski Helena

Suomen Keskusta
Pilvilampi Jouko
Aho Mirja
Sevola Silva
Anttila Kimmo
Puusaari Sirpa
Leppäniemi Jussi
Tikkakoski Antero
Pollari Kari

Perussuomalaiset
Mikkola Jussi
Aho Leila
Pihlajamaa Arto
Koivumäki Pekka

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Heikkilä Merja
Harju Timo

PRO – VETELI yhteislista
Pulkkinen Liina
Pihlajamaa Martti

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu kunnanvirastossa 1-2 kertaa kuukaudessa pääsääntöisesti maanantaisin klo 18. Kokouskutsut ovat nähtävänä kokousta edeltävänä torstaina ja pöytäkirjat kokouksen jälkeisenä maanantaina osoitteessa www.veteli.fi. Mikäli mainitulle päivälle sattuu juhlapäivä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä.  Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävänä kunkin kuukauden viimeisenä työpäivänä klo 9 – 15 niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

 

Vetelin kunnanhallitus kaudella 2017 – 2019

Torppa Jussi pj
Åivo Ilpo vpj.
Saari Petri
Haukilahti Hannu
Leivo-Rintakorpi Tuija
Järvelä Johanna
Tikkakoski Saara

Keskusvaalilautakunta 
Haapalehto Raimo, pj.
Nykänen Jarmo, vpj.
Pulkkinen Liina
Heikkilä Esa
Kalmukoski Anneli

Tarkastuslautakunta
Palohuhta Tapio, pj
Vähäkainu Jarno, vpj.
Tuominen Tarja
Savolainen Veijo
Lempiälä Salme

Sivistyslautakunta
Haapalehto Raimo, pj.
Läspä Kirsi, vpj.
Finnilä Sami
Puusaari Sirpa
Mikkola Jussi
Pulkkinen Liina
Heikkilä Merja

Tekninen lautakunta
Huusko Riitta, pj.
Pulkkinen Esko, vpj.
Klemola Monika
Leppäniemi Anja
Saarela Hannu
Korpela Reino
Tyynelä Kari

Vetelissä toimii nuorisovaltuusto, jossa on 11 jäsentä yläkoululta ja toiselta asteelta.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on:

  • edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Vetelin kunnassa
  • valvoa nuorison etuja, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa
  • opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin
  • vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille
  • järjestää nuorisolle suunnattua toimintaa
  • hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat kunnanvaltuuston tai muiden toimielinten sille antamat tehtävät.

Nuorisovaltuustosta on valittu edustajat Sivistyslautakuntaan, Tekniseen lautakuntaan, Kunnanhallitukseen ja Kunnanvaltuustoon.

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii vapaa-aikasihteeri Satu Koski, p. 050 579 0173.

Maaseutulautakunta

Vetelin kunnan maaseutuhallintoa hoitaa yhteistoiminta-alue, jota hallinnoi Lestijärven kunta Tästä linkistä päätöksiin

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

Soite aloitti toimintansa 1.1.2017 Tästä linkistä päätöksiin