Päätöksenteko

 

Päätökset ja esityslistat tästä linkistä

Kunnanvaltuusto

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 19 kunnanviraston Veteli-salissa noin 12 kertaa vuodessa. Kokouskutsut ovat nähtävänä kokousta edeltävänä torstaina ja pöytäkirjat kokouksen jälkeisenä maanantaina osoitteessa www.veteli.fi. Mikäli mainitulle päivälle sattuu juhlapäivä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Vetelin kunnanvaltuusto kaudella 2017 -2021
Torppa Jussi KESK
Torppa Hannes KESK, II vpj.
Mäkelä Jari PS, vpj.
Lassila Erkki KESK, pj.
Haapalehto Raimo KESK
Åivo Ilpo YL PRO
Saari Petri KESK
Leivo-Rintakorpi Tuija KESK
Haukilahti Hannu KESK
Pulkkinen Esko KESK
Vähäkainu Jarno PS
Saarela Hannu KESK
Tikkakoski Saara KD
Palohuhta Tapio KESK
Palosaari Petteri YL PRO
Läspä Kirsi KESK
Nykänen Jarmo PS
Tyynelä Olli SDP
Huusko Riitta KESK
Finnilä Sami KESK
Järvelä Johanna KESK

Varalle valitut:

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Korpela Reino
Kellokoski Helena

Suomen Keskusta
Pilvilampi Jouko
Sevola Silva
Anttila Kimmo
Puusaari Sirpa
Leppäniemi Jussi
Tikkakoski Antero
Pollari Kari

Perussuomalaiset
Mikkola Jussi
Aho Leila
Pihlajamaa Arto
Koivumäki Pekka

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Heikkilä Merja
Harju Timo

PRO – VETELI yhteislista
Pulkkinen Liina
Pihlajamaa Martti

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu kunnanvirastossa 1-2 kertaa kuukaudessa pääsääntöisesti maanantaisin klo 18. Kokouskutsut ovat nähtävänä kokousta edeltävänä torstaina ja pöytäkirjat kokouksen jälkeisenä maanantaina osoitteessa www.veteli.fi. Mikäli mainitulle päivälle sattuu juhlapäivä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Vetelin kunnanhallitus kaudella 2019 – 2021

Torppa Jussi pj
Åivo Ilpo vpj.
Haukilahti Hannu
Heikkilä Merja
Järvelä Johanna
Leivo-Rintakorpi Tuija
Pihlajamaa Arto

Keskusvaalilautakunta 
Haapalehto Raimo, pj.
Nykänen Jarmo, vpj.
Pulkkinen Liina
Heikkilä Esa
Kalmukoski Anneli

Tarkastuslautakunta
Palohuhta Tapio, pj
Vähäkainu Jarno, vpj.
Tuominen Tarja
Lempiälä Salme
Tikkakoski Antero

Sivistyslautakunta
Haapalehto Raimo, pj.
Läspä Kirsi, vpj.
Finnilä Sami
Puusaari Sirpa
Mikkola Jussi
Pulkkinen Liina
Polso Sanna

Tekninen lautakunta
Huusko Riitta, pj.
Pulkkinen Esko, vpj.
Klemola Monika
Ahtoniemi Riikka
Saarela Hannu
Korpela Reino
Tyynelä Kari

Nuorisovaltuustossa on 11 jäsentä yläkoululta ja toiselta asteelta.
Nuorisovaltuuston tarkoitus on:

 • edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Vetelin kunnassa
 • valvoa nuorison etuja, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa
 • opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin
 • vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille
 • järjestää nuorisolle suunnattua toimintaa
 • hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat kunnanvaltuuston tai muiden toimielinten sille antamat tehtävät.

Nuorisovaltuustosta on valittu edustajat Sivistyslautakuntaan, Tekniseen lautakuntaan, Kunnanhallitukseen ja Kunnanvaltuustoon.

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii vapaa-aikasihteeri Satu Koski, p. 050 579 0173

Vanhus -ja vammaisneuvostossa on kunnanhallituksen edustaja ja edustus keskeisistä paikallisista vanhustyön ja vammaistyön asiantuntijajärjestöistä. Vanhusneuvoston tehtävänä on:

 •  kehittää vanhus -ja vammaispalveluja tekemällä aloitteita,
 • käsitellä valmisteilla olevia asioita,
 • keskustella päätöksistä sekä antaa lausuntoja asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa,
 • osallistua vanhus -ja vammaispalvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa heidän tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen,
 • seurata vanhuksille ja vammaisille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä heidän kokemuksiaan näistä,
 • edesauttaa vanhusten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon,
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin,
 • hyväksyä vuosittain vanhus -ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Maaseutulautakunta

Vetelin kunnan maaseutuhallintoa hoitaa yhteistoiminta-alue, jota hallinnoi Lestijärven kunta Tästä linkistä päätöksiin

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

Soite aloitti toimintansa 1.1.2017 Tästä linkistä päätöksiin