Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Länsi -ja Sisä-Suomen AVI
15.1.-8.2.2021
päätös LSSAVI/511/2021
päätösliite LSSAVI/511/2021
hygieniaohje
valitusosoitus

Rakennustarkastaja
13.1.-3.2.2021
lupapäätös 60§/2020

Lappajärven kunnan tekninen lautakunta
23.12.-29.1.2021
kuulutus Lappajärven Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavasta
Lappajärven Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto

Pietarsaaren kaupunki
17.12.2020-19.1.2021
– Pohjanmaan jätelautakunnan pöytäkirjanote vuoden 2021 jätetaksasta

Länsi -ja Sisä-Suomen AVI
17.12.2020-17.1.2021
päätös LSSAVI/18057/2020
päätösliite LSSAVI/18057/2020
hygieniaohje
valitusosoitus

PIRELY
2.11.2020-14.5.2020
– Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022–2027

EPOELY
2.11.2020-14.5.2021
Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien      hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022–2027

AVOIMET TYÖPAIKAT Kuntarekry – palvelussa

Viralliset kuulutukset julkaistaan hallintolain ja kuntalain mukaisesti kunnan kotisivuilla ja erityislakien edellyttäessä myös ilmoitustaululla. 

Vetelin kunnan ilmoitustaulu sijaitsee kunnantalon aulassa osoitteessa Kivihyypäntie 1. Kunnantalo on avoinna ma-pe klo 9-15