Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Rakennustarkastaja
21.1.-11.2.2020
lupapäätös 2§/2020

Ympäristötarkastaja
20.1.-20.2.2020
ympäristölupahakemus Puusaarenkallion maankaatopaikalle

Varsinais-Suomen ELY-keskus
20.1.-20.3.2020
kuulutus VARELY/94/2020 kuuleminen ehdotuksesta merenhoidon seurantaohjelmaksi

Pietarsaaren kaupunki
16.1.-14.2.2020
tiedoksianto Pohjanmaan jätelautakunnan päätöksistä 3.12.2019

Ruoka -ja siivouspalvelupäällikkö
13.1.-3.2.2020
suurtalouskokin työpaikka

Puolustusvoimat Pohjanmaan aluetoimisto
9.1.-17.8.2020
kutsunnat 2020

Sivistysjohtaja
9.-23.1.2020
ryhmäperhepäivähoitajan ma työpaikka

Rakennustarkastaja
7.-28.1.2020
lupapäätös 1§/2020

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
10.12.2019-7.2.2020
kuulutus Halsuan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi
linkki YVA- asiakirjoihin

E-P ELY-keskus
2.12.2019-31.1.2020
kuulutus Vetelin kunnan pohjavesialueiden rajausmuutosehdotuksista
liite 1 muutosehdotukset

Viralliset kuulutukset julkaistaan hallintolain ja kuntalain mukaisesti kunnan kotisivuilla.

Vetelin kunnan ilmoitustaulu sijaitsee kunnantalon aulassa osoitteessa Kivihyypäntie 1. Myös Ilmoitustaululla julkaistaan viranomaisilmoituksia. Kunnantalo on avoinna ma-pe klo 9-15.