Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Rakennustarkastaja
26.5.-16.6.2020
lupapäätös 20§/2020
lupapäätös 21§/2020

Länsi -ja Sisä-Suomen AVI
22.5.-30.6.2020
tartuntatautilain 58§:n mukainen päätös LSSAVI/7355/2020
liite LSSAVI/7355/2020
hygieniaohje
valitusosoitus

Rakennustarkastaja
22.5.-12.6.2020
lupapäätös 19§/2020
19.5.-9.6.2020
lupapäätös 18§/2020

19.5.-2.6.2020
kuuleminen vireille tulon yhteydessä Vanhasaari 4:21

Ruoka -ja siivouspalvelupäällikkö
15.5.-5.6.2020
siivoustyön ohjaajan työpaikka

Kunnanhallitus
11.5.-10.6.2020
Vetelin keskusta-alueen osayleiskaavan päivityksen ehdotusvaiheen kuuleminen

kaavaehdotus
kaavaselostus
asukaskyselyn tulokset
arkeologinen inventointi
rakennusinventointi
maisemaselvitys
emätilaselvitys
luontoselvitys
kehittämissuunnitelma
kaavan laatijan vastineet

Ympäristötarkastaja
4.5.-3.6.2020
maa-aineslupapäätös 924-407-10-19
maa-aineslupapäätös 924-403-14-158

Varsinais-Suomen ELY-keskus
23.4.-5.6.2020
– VARELY/2499/5710/2019

Puolustusvoimat Pohjanmaan aluetoimisto
9.1.-17.8.2020
kutsunnat 2020

Viralliset kuulutukset julkaistaan hallintolain ja kuntalain mukaisesti kunnan kotisivuilla ja erityislakien edellyttäessä myös ilmoitustaululla. 

Vetelin kunnan ilmoitustaulu sijaitsee kunnantalon aulassa osoitteessa Kivihyypäntie 1. Kunnantalo on avoinna ma-pe klo 9-15.