Kuulutukset

VIRALLISET KUULUTUKSET

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
3.4.-5.5.2020
kuulutus EPOELY/4677/2015 Halsuan tuulivoimapuisto
yhteysviranomaisen lausunto EPOELY/4677/2015
muut lausunnot EPOELY/4677/2015

Vetelin kunta
2.-19.4.2020
avoimet työpaikat sivistystoimessa (luokanopettaja, matemaattisten aineiden lehtori, biologian ja maantiedon päätoiminen tuntiopettaja, erityisluokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, englanninkielen päätoiminen tuntiopettaja

Vetelin Energia Oy
2.-30.4.2020
verkostotöiden sähköasentaja

Länsi -ja Sisä-Suomen AVI
23.3.-13.4.2020
päätös LSSAVI/5039/2020
päätösliite LSSAVI/5039/2020
valitusosoitus

Länsi -ja Sisä-Suomen AVI
18.3.-13.4.2020
päätös LSSAVI/4737/2020
päätösliite LSSAVI/4737/2020
valitusosoitus

päätös LSSAVI/4735/2020
päätösliite LSSAVI/4735/2020
valitusosoitus

Ympäristötarkastaja
16.3.-23.4.2020
kuulutus maa-ainesten ottolupahakemuksesta Jännikangas 924-407-10-19
– kuulutus maa-ainesten ottolupahakemuksesta Mäntyneva 924-403-14-158

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
16.3.-17.4.2020
kuulutus Dnro EPOELY/624/2018
päätös Dnro EPOELY/624/2018
valitusosoitus
vesistö -ja kalataloustarkkailuohjelma

Länsi -ja Sisä-Suomen AVI
13.3.-12.4.2020
päätös LSSAVI/4565/2020
päätösliite LSSAVI/4565/2020
valitusosoitus

Puolustusvoimat Pohjanmaan aluetoimisto
9.1.-17.8.2020
kutsunnat 2020

Viralliset kuulutukset julkaistaan hallintolain ja kuntalain mukaisesti kunnan kotisivuilla ja erityislakien edellyttäessä myös ilmoitustaululla. 

Vetelin kunnan ilmoitustaulu sijaitsee kunnantalon aulassa osoitteessa Kivihyypäntie 1. Kunnantalo on avoinna ma-pe klo 9-15.