Maaseutupalvelut

Maaseutuhallinto

Vetelin kunnan maaseutuhallinto siirtyi 1.1.2013 alkaen yhteistoiminta-alueelle, jota hallinnoidaan Lestijärven kunnan organisaatiossa. Tästä linkistä päätöksiin

Maaseutuyksikkö KaseKa

Maaseutuyksikkö www.kaseka.fi

Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalveluiden järjestämisestä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa.  Maaseutuyksikkö KaseKa hoitaa kuntien lakisääteiset maataloushallinnon palvelut sekä tekee yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Hallinnoiva kunta on Lestijärvi (Kaustisen setukunta). Päätösvaltaa yhteistoiminta-alueella käyttää sopijakuntien yhteinen lautakunta; Lestijärven kunnan maaseutulautakunta.

Maatalouslomitus

Kaustisen paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjän ja turkistuottajien lomituspalvelut Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella. Lomituspalveluiden tarkoituksena on turvata maatilan toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun  aikana sekä maksullisen lomittaja-avun järjestäminen. Lomituspalveluiden verkkosivulle