Palvelut ja asiointi -kuntalaiskysely

Etusivu > Uutiset > Palvelut ja asiointi -kuntalaiskysely

 

 

Palvelut ja asiointi -kuntalaiskyselyyn tästä linkistä http://bit.ly/2xngury
Hyvä vastaaja,
Sähköiset palvelut ovat osa tulevaisuuden kunnan arkipäivää ja menestystä. Yhteiskunnan digimuutos on väistämätön
ja on erittäin tärkeää, että palvelut tuotetaan niin, että kuntalaisille on niistä hyötyä ja niitä osataan käyttää.
Auta meitä kehittämään sähköisiä palveluita ja etäasiointia alueen kunnallisissa ja julkisissa
palveluissa. Vastaa kyselyyn ja kerro millaisia kokemuksia sekä odotuksia Sinulla on.
Kyselyn alussa kysytään joitakin vastaajien taustatietoja eikä niiden perusteella voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia.
Seuraavissa kysymyksissä aihepiireittäin valitaan sopivimmat (perinteiset tai sähköiset) asiointitavat.
Pakolliset kysymykset on merkitty (*). Kyselyn lopussa on muutama avoin vapaaehtoinen kysymys, joilla kartoitetaan
kokemuksiasi sähköisistä palveluista ja etäasioinnista. Kyselyyn vastaamiseen kuluu arviolta noin 15-20 minuuttia ja siihen pääsee
vastaamaan nimettömänä SSL-suojatusta linkistä.
Kysely tehdään osana eKeski-Pohjanmaa -hanketta ja sen tavoitteena on kerätä tietoa alueen kuntien ja julkisten palveluiden
toimivuudesta ja kehittymistarpeista. Tuloksia käytetään kuntien ja maakunnan sähköisen asioinnin ja palveluiden edistämisessä.
Saadun tiedon avulla kehitetään paikkariippumattomien asiointipalvelujen tuottamiseen ja/tai käyttämiseen tarvittavaa osaamista.
Vastaukset tallentuvat anonyymisti ja tulokset käsitellään sekä raportoidaan ehdottoman luottamuksellisesti.
Mielipiteesi on tärkeä – kiitos vastauksistasi jo etukäteen!
Lisätietoja tästä kyselystä ja sen teknisestä toteutuksesta antaa projektipäällikkö Heidi Luomala.
eKeski-Pohjanmaa -hankkeessa kehitetään Keski-Pohjanmaalle sähköisiä etäasiointipalveluja
edistämällä digitalisaatiota sekä osaamista kunnallisissa ja julkisissa palveluissa.
Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoituksen.