Kulttuuritoimijat

Paikallisia kulttuuritoimintaa tarjoavia tahoja

Sivulta löytyy sellaisten tahojen tiedot, jotka ovat antaneet luvan tietojen julkistamiseen. Ilmoita tiedot lähettämällä henkilötietolomake Vetelin kunnan sivistys- ja kulttuuritoimeen.

Kulttuurityöryhmä Verso (kuvataide, lasten ja nuorten kulttuuri, performanssi tai muu esitystaide, tanssi)
Helena Tanhua, kulttuuriryhma.verso@gmail.com

Vetelin Musiikinystävät ry (musiikki) Jussi Torppa puh. 0405800323, jussi.torppa(at)veteli.fi

Vetelin poikakuoro (musiikki) Simo Kangas puh. 0405700275, simo.kangas(at)veteli.fi

Räyrinki-seura ry (kylätoiminta, perinteen keruu) Hannu Saari puh. 0400636951

AJANKOHTAISTA

Lokakuun haku – Keskusrahasto Hakuaika 1.10.–31.10.2019 klo 16 asti

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa:
Hakea voivat kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin.
Millaista apurahaa voi hakea

Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin.

Haun yhteydessä ovat haettavissa myös Eminentia-, Taidetta hoitolaitoksiin- ja Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle -apurahat.

Haun aikataulu: Lokakuun haun apurahoista päätökset kerrotaan noin viikkoa ennen tammikuun hakuajan päättymistä.
LISÄTIETOJA