SOITE AJANTASAINEN KORONAOHJEISTUS

Soiten koronasivustolta löytyy nyt ajantasainen, tiivistetty tilannekuva koronatilanteesta Keski-Pohjanmaalla:

https://korona.soite.fi/


Soiten yhteispäivystyksen numero muuttuu

Soiten yhteispäivystyksen numero on 4.1.2021 alkaen 116117.

Numerosta saat neuvoa äkillisiin terveydellisiin ongelmiin vuorokauden ympäri.

Numero korvaa yhteispäivystyksen vanhan numeron (06 826 4500).


Tilannekuvaa päivitetään viikoittain sekä aina tilanteen muuttuessa.

Määräykset ja suositukset COVID-19 kiihtymisvaiheessa Soiten alueella

Päivitetty 3.12.2020

Keski-Pohjanmaa siirtyi 29.11.2020 koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheen suositukset ovat voimassa 7.12-21.12.2020 saakka.

AVI:n voimassa oleva määräys kokoontumisista

 • Noudatetaan alueella voimassa olevaa AVI:n määräystä: Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja kokoontumiset julkisissa sisätiloissa sekä rajatuissa ulkotiloissa on kielletty 12.–21.12.2020 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella (pl Reisjärvi). Lue lisää AVI:n tiedotteesta. Määräys ei koske kuntien toimielinten kokouksia.

 

Alueellisen COVID-19 viranomaisryhmän suositukset

Sosiaali- ja terveysministeriöltä 2.12.2020 saadun ohjauksen mukaisesti Keski-Pohjanmaan alueellinen viranomaisryhmä on tarkentanut Soiten alueen suosituksia. Ajantasainen ohjeistus löytyy tältä sivulta ja tätä päivitetään tarpeen mukaan.

Kokoontumisrajoitukset

 • Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.
 • Tilaisuuksien järjestäjät vastaavat itse tilaisuuksien varotoimista ja osallistujamäärästä.
 • Perheen ulkopuolisia lähikontakteja suositellaan välttämään oman harkinnan mukaan, ja enimmäismäärä kokoontumisille samalla kertaa on 10 henkilöä. Esimerkiksi perheiden välisiä tapaamisia ja yleisötilaisuuksiin osallistumista on hyvä mahdollisuuksien mukaan vähentää tai välttää.
 • Sosiaalisten kontaktien vähentämiseksi suositellaan välttämään isoja väkijoukkoja ja esim. oleskelua kauppakeskuksissa.

Harrastustoimintaa koskevat suositukset

 • Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa suositellaan, että keskeytetään kaikenlainen sisätiloissa järjestettävä, ryhmämuotoinen harrastustoiminta. Suositus koskee myös sisätiloissa järjestettävää ryhmämuotoista kilpaurheilutoimintaa sekä joukkueiden ja harjoitusryhmien toimintaa, mikäli sille ei ole erityisiä perusteita tai velvoitteita (esim. maajoukkue- ja SM-tasojen kilpailu- ja harjoittelutoiminta).
 • Mahdollisuuksien mukaan harrastukset kannattaa siirtää ulos tai järjestää etätoimintana.
 • Sisätiloissa tapahtuva Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi.
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta, jossa ryhmäkoko on alle 20, voidaan toteuttaa turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut, turnaustoiminta ja esitykset suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä (esim. striimaus). Lasten ja nuorten harrastustoiminta suositellaan siirrettäväksi ulkotiloihin.

Kuntien ylläpitämät julkiset tilat

 • Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan suljettaviksi.
 • Urheiluhalleissa voidaan turvatoimet huomioiden mahdollistaa muiden kuin joukkuelajien harjoittelu ja harrastustoiminta.
 • Nuorisotilat voidaan pitää auki erityisjärjestelyin.
 • Kirjastojen suositellaan järjestämään vain lainaustoimintaa (kirjastoautot, lehtilukusalit, kirjailijavierailut ja lukupiirit yms. tauotetaan)

Laajennettu kasvomaskisuositus

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on voimassa laajennettu kasvomaskisuositus.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille:

 • julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
 • julkisessa liikenteessä sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
 • alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa
 • koronatestiin hakeutuessa
 • riskimaasta Suomeen palattaessa
 • kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Linkit:
Kasvomaskisuositus alueella
Näin käytät kasvomaskia oikein

Suositus joulun ajan juhliin

 

Etätyösuositus

 • Suositellaan etätyön hyödyntämistä jos mahdollista. Etätyötä suositellaan erityisesti julkisen ja yksityissektorin työntekijöille.
 • Työpaikoille suositellaan myös taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä. Työnantajien vastuulla on kuitenkin järjestää turvalliset työolosuhteet. Työjärjestelyillä vähennetään lähikontakteja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Oppilaitoksia koskevat suositukset

 • Toisen asteen oppilaitokset jatkavat toistaiseksi lähiopetusta, mutta oppilaitoksissa noudatetaan tarkasti koronaturvallisuusohjeita ja 2. asteen oppilaitoksissa on käytössä vahva maskisuositus.
 • Katso kotikuntasi suositukset, rajoitukset ja päätökset oppilaitosten toimintaan liittyen.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen, tehostussuositus

 • Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee edelleen huomioida erityisen tarkasti.
 • Vanhustenhuollon sisätiloissa vierailujen on tapahduttava tarkasti hoidettavan omassa huoneessa ja yleisiä oleskelutiloja vältetään. Tarkista toimintayksikön ajantasaiset ohjeet ennen vierailua.

Matkustussuositukset

 • Suositellaan välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista.

Suositus ulkomailta saapuneille kausityöntekijöille

 • Ulkomailta saapuneiden kausityöntekijöiden on suositeltavaa olla maahan saapumisen jälkeen ja ennen työn aloitusta 10 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa.
 • Mikäli työntekijää ei ole testattu maahan saapumisen yhteydessä lentoasemalla, on suositeltavaa, että työntekijä testataan omaehtoisen karanteenin aikana myös siinä tapauksessa, että työntekijä on oireeton.
 • Mikäli työntekijälle ilmaantuu omaehtoisen karanteenin aikana covid-19 -infektioon liittyviä oireita, on suositeltavaa, että työntekijä myös tuolloin testataan. Vaikka virustestin tulos olisi negatiivinen, on suositeltavaa, että työntekijä jatkaa omaehtoista karanteenia suositellun ajan (10 vrk) loppuun saakka.
 • Mikäli tartuntatautilääkäri on määrännyt henkilön karanteeniin, ei negatiivinen testitulos päätä karanteenia. Päätös karanteenin loppumisesta vaatii lääkärin kannanoton.

 

 

Perussairauksia sairastaville suositellaan varovaisuutta

 • THL suosittelee, että kaikki henkilöt, joilla on joku perussairaus, välttelevät mahdollisuuksien mukaan ihmismassoja ja peruuttavat sellaiset menot, jotka eivät ole heille välttämättömiä.

Estä koronaviruksen leviäminen

 • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
 • Yski hihaan tai nenäliinaan
 • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
 • Käytä maskia
 • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
 • Lataa ja käytä Koronavilkkua

 

Vastuu terveydestämme on minulla ja sinulla!