Tiedote jätevesien käsittelystä

Tiedote jätevesien käsittelystä

Sijaitseeko kiinteistölläsi rakennuksia, jotka ovat pohjavesialueella tai lähellä vesistöä? Vetelin kunnan tekninen toimi haluaa muistuttaa teitä siitä, että jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui huhtikuussa 2017.

Tämä tarkoittaa sitä, että luokitellulla pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä sijaitsevan rakennuksen jätevesijärjestelmä on kunnostettava 31.10.2019 mennessä, jos se ei jo täytä lain vaatimuksia. Etäisyys määritetään rantaviivasta sellaisen rakennuksen seinään, jossa talousjätevesiä muodostuu. Kunnostaessa jätevesijärjestelmää tulee myös huomioida Vetelin kunnan ympäristönsuojelumääräys-luonnos.

Mikäli rakennus sijaitsee Vetelin kunnan jätevesiverkoston toiminta-alueella, tulee kiinteistö liittää kunnalliseen jätevesiverkostoon. Hakemukset jätevesiverkoston liittämiseen tulee toimittaa osoitteeseen Vetelin kunta, Tekninen toimi, Kivihyypäntie 1.

Jos rakennus sijaitsee tällaisten alueiden ulkopuolella, kunnostaminen voidaan siirtää tehtäväksi esimerkiksi muun suuremman remontin tai korjaus- tai muutostöiden yhteydessä. Uusissa kiinteistöissä vaatimukset on toki täytettävä heti.

Ympäristöministeriön laatimasta Haja-asetuksen jätevesisasiat kuntoon- esitteestä löydät vastauksen siihen, täytyykö tehdä jätevesiremontti, milloin täytyy ja mitä suunnittelussa pitää huomioida.

Lisätietoja antavat Vetelin kunnan tekninen johtaja Tero Uusitalo puh. 050 5790 180, rakennustarkastaja Aki Teirikangas puh 040 8262 577 ja ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 040 7393 977. Lisäksi Pohjanmaan Jässi tarjoaa puolueetonta ja maksutonta neuvontaa lainsäädäntöön ja jätevesijärjestelmän uusimiseen liittyen, ota yhteyttä hankevetäjään (Miia-Eveliina Lae, puh. 044 7047 116)