Tekninen toimi

TEKNINEN > Tekninen toimi


KARTTAPALVELU

Tekninen, rakennus- ja ympäristötoimi

Yhteystiedot

PÄIVYSTYS Vetelin kunta vesi, kiinteistöhuolto 0505790112
PÄIVYSTYS Vetelin Energia sähkö, kaukolämpö 0400262261

 

Rakennustarkastaja Aki Teirikangas

tavattavissa maaliskuun alusta
puh. 0408262577, aki.teirikangas@kaustinen.fi

 • rakennusluvat
 • toimenpide- purkamis- ja maisematyöluvat
 • katselmukset (kts. Hannu Pakkala)

Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi

tavattavissa maanantaisin
puh. 0407393977, pia-lena.narhi@kaustinen.fi

 • maankäytön suunnittelu
 • maa-ainesluvat
 • ympäristöluvat
 • ympäristönsuojelu ja –valvonta

Tekninen johtaja Tero Uusitalo

puh. 0505790180, tero.uusitalo@veteli.fi

 • kiinteistöjen huolto
 • yksityistiet
 • jätehuolto
 • ulkoliikuntapaikat
 • korjausavustuspäätökset

Rakennusmestari Hannu Pakkala 

puh. 0505790190, hannu.pakkala@veteli.fi

 • vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
 • kaavateiden kunnossapito
 • rakennuslupiin liittyvät katselmukset

Sovithan tapaamisesta etukäteen!

Palo- ja pelastustehtävistä huolehtii Kokkolan kaupungin alaisuudessa toimiva Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaarenalueen pelastuslaitos.

Ympäristölautakunta toimii yhteistyössä ympäristö- ja terveysviranomaisten kanssa.