Kaavoitus

KÄYNNISSÄ OLEVAT KAAVOITUKSET

Keskusta-alueen osayleiskaavan päivitys
Osayleiskaavaluonnos | KaavaselostusOsallistumis -ja arviointisuunnitelma
– Liitteet: Asukaskyselyn tulokset | Arkeologinen inventointi | Rakennusinventointi | Maisemaselvitys | Emätilaselvitys | Kehittämissuunnitelma

—————————————————

KAAVAKARTAT | löydät kartat helposti Vetelin kunnan karttapalvelusta

Keskustan Asemakaava
– Veteli ajantasakaava 1. osa (Keskusta)
– Veteli ajantasakaava 2. osa (Tunkkari)
– Asemakaavamerkinnät

Räyringin asemakaavayhdistelmä

Keskustan osayleiskaava
Yleiskaavan tekstiosa

Kiviveden rantakaava
Patananjärven rantaosayleiskaava
Räyringinjärven rantakaava

Vetelin kunta  |  Kivihyypäntie 1  |  69700 VETELI  |  neuvonta 050 5790 100  |  fax 06 8353 111  |  vetelin.kunta@veteli.fi
Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.