Kadut ja liikenne

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

Keskustassa Koulutien ja sen varrella olevien kevyen liikenteen väylien hoidosta ja samoin VT 13 varrella olevien kevyen liikenteen väylien sekä Tunkkarilla Räyringin tien varrella olevan kevyen liikenteen väylien hoidosta vastaa Ely-keskus. Muiden kevyen liikenteen väylien ja katujen hoidosta vastaa Vetelin kunta.

TIEVALOT

Vetelissä on noin 25 km kunnan ylläpitämää katuvalaistusta. Valaistuksen kunnossapito ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä. Rikkoutuneita lamppuja vaihdetaan syksyn aikana sekä ilmoitusten perusteella.

Ely-keskukselle kuuluu seuraavien tievalojen kunnossapito:

– VT 13, Räyringintie, välillä VT- Tunkkarin koulu ja sen varrella oleva kevyen liikenteen väylä

– Räyringissä Räyringintie ja Finniläntie Räyringintiestä Osuuspankille asti

– Patanassa Patanantie

Muiden tievalojen kunnossapidosta vastaa Vetelin kunta.

Lisätietoja

Vetelin kunta:

Tero Uusitalo puh. 050 579 0180

Jussi Mikkola puh. 050 579 0190

Ely-keskus palvelunumero 0200-2100

KATUJEN JA TEIDEN KUNNOSSAPITO

Liikennealueiden kunnossapidosta Vetelissä vastaa tekninen johtaja. Tarvittavat hoito- ja kunnossapitopalvelut ostetaan pääosin ulkopuolisilta urakoitsijoilta.

YKSITYISTIET

Vetelin kunta jakaa vuosittain yksityistieavustuksina kesäkunnossapito- ja perusparannusavustuksia. Päätöksistä vastaa tekninen lautakunta.

Kesäkunnossapitoavustuksia haetaan keväällä. Hakuaika ilmoitetaan kuntatiedotteessa. Avustuksen myöntämisen ehdot kvalt 26.5.2014 § 38.

Tieavustushakemus kunnossapitoon

Tieasiat ja rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella

Teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtii asemakaava-alueella pääsääntöisesti kunta tai valtio. Mikäli tien tarve (rakentaminen tai kunnossapito) on haja-asutusalueella, pääsääntö on, että tietä tarvitsevat huolehtivat sen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Olemassa olevilla teillä, yleensä yksityisteillä, joilla on useampi käyttäjä, on järjestäytynyt hallinto mikä huolehtii tien asioista.

KIINTEISTÖN OMISTAJALLE KUULUVAT TALVIHOITOTYÖT