TALVIKUNNOSSAPITO

 

LUMENAURAUS

Kunta hoitaa kaikkien yli 100 m pitkien pysyvän asutuksen ulospääsyteiden talviaurauksen. Maksuttoman, alle 100 m pitkien teiden auraus suoritetaan sosiaalisin perustein. (KV 26.5.2014 § 38)

Yksityistien talvihoito suoritetaan vain niiltä osin, mitä ympärivuotisen asutuksen liikennöinti tarvitsee.

Kunta järjestää talvihoidon myös liikennejärjestelmän kannalta tai liikenteellisesti merkittäville yksityisteille.

Keskeiset laatuvaatimukset ajoradan lumisuudelle talvihoitoluokan III mukaan ovat seuraavat:

– maksimilumisyvyys sateen aikana 10 cm
– puhtaana sateen päättymisestä 6 h
– auraus on käynnistettävä viimeistään, kun puolet maksimilumisyvyydestä on kertynyt, ns. lähtökynnys

YKSITYISTEIDEN TALVIHOITOKRITEERIT JA OHJEISTUS

Lisätietoja
Tekninen johtaja Tero Uusitalo puh. 050 579 0180


AURAAJAT TALVIKAUDELLA 2020–2023

  • Kivikangas: Hotakainen Aarno puh. 040 960 1942
  • Haukilahti, Pulkkinen, Patana: Haukilahti Sauli puh. 0400 800 571
  • Sillanpää, Aho, Haapala, Forsbacka, Isokylä, Räyringin kaavatiet: Pulkkinen Henri puh. 040 5349 042
  • Polso: Hyväluoma Sami puh. 040 588 0168
  • Nykänen, Alaspää, Kalliojärvi: Sorahuolto Marko Aho puh. 040 845 7028
  • Tunkkari, Torppa, Heikkilä, Seppälä: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522
  • Keskusta, Tunkkari kaavatiet: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522

KIINTEISTÖN OMISTAJALLE KUULUVAT TALVIHOITOTYÖT:

Seuraavassa on lakiin perustuvia tehtäviä jotka kuuluvat kiinteistön vastuulle. Laki: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito (31.8.1978/669)

Tontin omistaja tai haltija vastaa:
– Tontille johtavan liittymän kunnossapidosta ajoradan reunasta alkaen.
– Liittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistosta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.
– Liittymän näkemäalueen avoinna pitämisestä.
– Erillisen kevyenliikenteenväylän ja ajoradan väliselle alueelle auratun lumen poistosta liittymän kohdalta.

Tontilta aurattavien lumien siirto katualueelle on kielletty. Tontilta ja liittymästä auratut lumet tulee varastoida omalle tontille tai kuljettaa pois. Samat määräykset koskevat yksityistieliittymiä.

Sosiaalisella perusteella on mahdollisuus hakea kunnalta apua lumitöiden osalle kotihoidon kautta.