TALVIKUNNOSSAPITO

KIINTEISTÖN OMISTAJALLE KUULUVAT TALVIHOITOTYÖT:

Seuraavassa on lakiin perustuvia tehtäviä jotka kuuluvat kiinteistön vastuulle. Laki: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito (31.8.1978/669)

Tontin omistaja tai haltija vastaa:
– Tontille johtavan liittymän kunnossapidosta ajoradan reunasta alkaen.
– Liittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistosta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.
– Liittymän näkemäalueen avoinna pitämisestä.
– Erillisen kevyenliikenteenväylän ja ajoradan väliselle alueelle auratun lumen poistosta liittymän kohdalta.

Tontilta aurattavien lumien siirto katualueelle on kielletty. Tontilta ja liittymästä auratut lumet tulee varastoida omalle tontille tai kuljettaa pois. Samat määräykset koskevat yksityistieliittymiä.

Sosiaalisella perusteella on mahdollisuus hakea kunnalta apua lumitöiden osalle kotihoidon kautta.

Lisätietoja
Tekninen johtaja Tero Uusitalo puh. 050 579 0180

———————————————–

LUMENAURAUS

Keskeiset laatuvaatimukset ajoradan lumisuudelle talvihoitoluokan III mukaan ovat seuraavat:

– maksimilumisyvyys sateen aikana 10 cm
– puhtaana sateen päättymisestä 6 h
– auraus on käynnistettävä viimeistään, kun puolet maksimilumisyvyydestä on kertynyt, ns. lähtökynnys

AURAAJAT TALVIKAUDELLA 2018–2021

  • Kivikangas: Hotakainen Aarno puh. 040 9601942
  • Haukilahti, Pulkkinen, Tikkakoski: Haukilahti Sauli puh. 0400 800 571
  • Polso, Sillanpää, Viiste, Aho, Haapala, Forsbacka, Isokylä, Räyringin kaavatiet: Pulkkinen Henri puh. 040 5349042
  • Patana, Kalliojärvi, : Koneurakointi Patana Oy, puh. 040 5325681
  • Nykänen, Alaspää: Huusko Jarmo puh. 040 8616032
  • Tunkkari, Torppa, Heikkilä, Seppälä, Siponkoski: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180522
  • Keskusta, Tunkkari kaavatiet: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180522