Rakentaminen

Kunnan rakennusvalvonta
– neuvoo ja opastaa rakentamiseen ja lupamenettelyyn liittyvissä asioissa
– valvoo rakentamisesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista
– huolehtii kaavoituksen toteutumisesta ja valvoo rakennetun ympäristön laatua

Rakennuslupa tarvitaan aina
– uudisrakennuksen rakentamiseen
– rakennuksen laajentamiseen
– käyttötarkoituksen muuttamiseen

Toimenpidelupa tarvitaan mm.
– katoksen, vajan, maalämpöjärjestelmän, jätevesijärjestelmän tai vastaavan rakennelman rakentamiseen
– rakennuksen julkisivun muuttamiseen
– asuinhuoneiston jakamiseen tai yhdistämiseen

Rakennus- ja toimenpideluvat myöntää pääsääntöisesti rakennustarkastaja. Normaali lupakäsittely rakennus- ja toimenpideluvissa kestää noin 1 – 4 viikkoa.

Tekninen lautakunta käsittelee poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut.


Yhteystiedot
Rakennustarkastaja John Nyman (tavattavissa ajanvarauksella tiistaisin)
puh. 0407237020, john.nyman@kaustinen.fi


RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEEN TARVITSET SEURAAVAT ASIAKIRJAT
– rakennuslupahakemuslomake 1 kpl
– rakennuspiirustukset, 2 sarjaa
– rakennushankeilmoitus (RH1) 1 kpl
– asuinhuoneistotiedot (RH2) (Kun rakennukseen tulee asuinhuoneistoja tai niiden muutoksia)
– selvitys rajanaapureiden kuulemisesta
– energiatodistus
– hankkeelle tulee hyväksyttää pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja
– jätevesien käsittelysuunnitelma niillä alueilla, joilla ei ole kunnallista viemäröintiä

Rakennuspiirustukset
– pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50
– asemapiirros, yleisin mittakaava 1:500
– kaikkien rakennuspiirustusten tulee täyttää Suomen RakMK:n määräykset
– suunnittelijan nimi, osoite ja nimikirjoitus tulee näkyä piirustuksissa

Lomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai suomi.fi -sivulta


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
– Vetelin kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut ja maksuperusteet
– Vetelin rakennusjärjestys
– Rakentajan ABC
– Rakentaja.fi-palvelukokonaisuus

Vetelin kunta  |  Kivihyypäntie 1  |  69700 VETELI  |  neuvonta 050 5790 100  |  fax 06 8353 111  |  vetelin.kunta@veteli.fi
Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.