Rakentaminen

TEKNINEN > Tekninen toimi > Rakentaminen

Kunnan rakennusvalvonta neuvoo ja opastaa rakentamiseen ja lupamenettelyyn liittyvissä asioissa, valvoo rakentamisesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, huolehtii kaavoituksen toteutumisesta ja valvoo rakennetun ympäristön laatua.

Uudisrakennuksen rakentaminen, rakennuksen laajentaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii aina rakennusluvan. Toimenpidelupa tarvitaan mm. katoksen, vajan, kioskin, käymälän tai vastaavan rakennelman rakentamiseen, rakennuksen julkisivun muuttamiseen ja asuinhuoneiston jakamiseen tai yhdistämiseen.

Enintään 2-asuntoisten asuinrakennusten ja niitä palvelevien talousrakennusten rakennus- ja toimenpideluvat myöntää rakennustarkastaja. Normaali lupakäsittely kestää noin 1 – 4 viikkoa. Muut rakennusluvat myöntää tekninen lautakunta. Lautakunnan käsittelyyn tulevat hakemukset tulee toimittaa rakennusvalvontaan vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja Tero Uusitalo (tavattavissa tiistaisin)
puh. 0408262577, tero.uusitalo@kaustinen.fi

 

RAKENNUSLUPAHAKEMUS

 • Tarvittavat asiapaperit
 • rakennuslupahakemuslomake 1 kpl
 • rakennuspiirustukset 2 sarjaa
 • rakennushankeilmoitus RH1-lomake 1 kpl
 • selvitys rajanaapureiden kuulemisesta
 • energiatodistus
 • hankkeelle tulee hyväksyttää pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja
 • jätevesien käsittelysuunnitelma niillä alueilla, joilla ei ole kunnallista viemäröintiä

Rakennuspiirustukset

 • pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50
 • asemapiirros, yleisin mittakaava 1:500
  kaikkien rakennuspiirustusten tulee täyttää Suomen RakMK:n määräykset
 • suunnittelija nimi, osoite ja nimikirjoitus tulee näkyä piirustuksissa

Lomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai suomi.fi -sivulta

Rakentajan ABC

Taksat

Rakentaja.fi-palvelukokonaisuus

KAAVAT

Vetelin kunnan karttapalvelu

– Keskustan Asemakaava

Veteli ajantasakaava 1. osa (Keskusta)

Veteli ajantasakaava 2. osa (Tunkkari)

Yleiskaavan tekstiosa

Keskustan osayleiskaava

Kiviveden rantakaava

Patananjärven rantaosayleiskaava

Räyringinjärven rantakaava

– Räyringin asemakaavayhdistelmä