Ohjeita hakijalle

Asuntohakemuksen saat Vetelin kunnanvirastolta tai voit tulostaa sen alla olevasta linkistä

Hakemus on voimassa 6 kk. Tarkistamme kaikkien hakijoiden luottotiedot.

Allekirjoitettu hakemus on toimitettava asuntotoimistoon osoitteella:

Vetelin kunta/ asuntotoimisto
Kivihyypäntie 1
69700 Veteli.

Vuokra-asuntohakemukseen on liitettävä:

  • selvitys hakijoiden bruttokuukausituloista
  • verotodistus tai jäljennösviimeksi vahvistetusta verotuksesta
  • selvitys varallisuudesta, jos joku muuttajista omistaa kokonaan tai osaksi asunnon tai kiinteistön tai muuta varallisuutta
  • raskaustodistus
  • avioeropäätös/todistus eron vireillä olosta
  • jäljennös irtisanomisesta/häätöpäätöksestä/määräaikaisesta vuokrasopimuksesta terveystarkastajan lausunto/purkupäätös
  • lääkärintodistus, jos terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta asunnon tarpeeseen
  • selvitys muista asunnon tarpeeseen vaikuttavista seikoista

Asukasvalinta voidaan tehdä, kun hakemus liitteineen on toimitettu asuntotoimistoon!