Jätevesi

Vetelin Vesi Oy

Vetelin Vesi Oy:n viemäriverkoston kaikki jätevedet johdetaan Kaustiselle, KVT- jätevesien yhteispuhdistamolle käsiteltäväksi (Kaustinen-Veteli-Teerijärvi yhteinen jätevesien käsittelylaitos). Vetelin Tunkkarin JV-pumppaamolta on siirtoviemäriyhteys Kaustiselle. Kaava-alueet Keskustassa, Tunkkarilla ja Räyringissä ovat olleet viemäröinnin piirissä jo 1970-luvulta saakka. Siirtoviemärin valmistuttua Räyringistä Tunkkarille 2008, Vetelin kunta käynnisti haja-asutusalueiden viemäröintihankkeen. Torpan ja Korpelan alue Räyringissä vemäröitiin 2009. Niemen alue Räyringissä ja Heikkilän läntinen osa sekä Lopotin alue Kainuussa valmistui 2010. Viemäröintityöt valmistuivat 2012 Heikkilä/Pakkala alueella sekä Kiikkuniemessä ja Tunkkarin länsirannalla.

Viemärin runkolinjoja Vetelissä on noin 70 km. Viemäriverkoston piirissä on noin 2000 asukasta.