Jätevesi

Vetelin Vesi Oy > Jätevesi

Vetelin kunnan viemäriverkoston kaikki jätevedet johdetaan Kaustiselle, KVT- jätevesien yhteispuhdistamolle käsiteltäväksi (Kaustinen-Veteli-Teerijärvi yhteinen jätevesien käsittelylaitos). Vetelin Tunkkarin JV-pumppaamolta on siirtoviemäriyhteys Kaustiselle. Kaava-alueet Keskustassa, Tunkkarilla ja Räyringissä ovat olleet viemäröinnin piirissä jo 1970-luvulta saakka. Siirtoviemärin valmistuttua Räyringistä Tunkkarille 2008, Vetelin kunta käynnisti haja-asutusalueiden viemäröintihankkeen. Torpan ja Korpelan alue Räyringissä vemäröitiin 2009. Niemen alue Räyringissä ja Heikkilän läntinen osa sekä Lopotin alue Kainuussa valmistui 2010. Viemäröintityöt valmistuivat 2012 Heikkilä/Pakkala alueella sekä Kiikkuniemessä ja Tunkkarin länsirannalla.

Viemärin runkolinjoja Vetelissä on noin 69 km 2013 vuoden lopussa. Viemäriverkoston piirissä on 2013 lopussa noin 1680 asukasta.

Räyringissä sijainnut Rytiniemen käsittelylaitos on suljettu 2010 vuoden aikana ja lopullinen maisemointi on suoritettu vuonna 2011.

Haja-asutusalueiden viemäröintisuunnitelmakartat:

Suunnitelmaselostus

Pulkkinen
Haukilahti
Patana
Sillanpää
Isokylä