Liittyminen

Vetelin Vesi Oy

Vetelin Vesi Oy LIITTYMINEN

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue mukaan lukien vesiyhtymät

Viemärilaitoksen toiminta-alue

Vesijohto- ja viemäriliittymän hankinta ja rakentaminen

Liittymissopimus
Ensiksi liittyjän tulee jättää liittymähakemus. Liittymissopimus tehdään hakemuksen perusteella. Muissa kuin ok-taloissa ja vapaa-ajan asunnoissa liitteenä tulee olla:

  • 2 kpl asemapiirustuksia vesi- ja viemärilaitteistojen osalta
  • 2 kpl rakennuksen sisäpuolisia vesi- ja viemäröintisuunnitelmia
  • ilmoitus vesi- ja viemärilaitteistojen työnjohtajasta

Sopimuksen teko edellyttää, että vesihuoltolaitos on hyväksynyt kiinteistön vesijohto- ja viemäröintisuunnitelmat. Vesijohto- ja viemäröintisuunnitelman tekijän tulee ammattitaitoinen LVI- suunnittelija.

Suunnitelmissa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostoja koskevat liittymiskohta ja korkotiedoista, sekä käytännön työjärjestelyistä vastaa Tero Uusitalo 050 5790 180 tai tero.uusitalo(at)veteli.fi. Sopimus ja laskutusasiat Antti Tattari 050 5790102 antti.tattari(at)veteli.fi.

Liittämiskohta
Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittämiskohta on asemakaava- alueilla yleensä tontin rajalla. Asemakaavan ulkopuolella liittymiskohta on vesihuollon toiminta-alueella enintään 100m lähimmästä liitettävästä rakennuksesta. Toiminta-alueen ulkopuolella liittymiskohta on pääsääntöisesti runkolinjassa.

Liittymiskustannukset

  • Liittymismaksu määräytyy taksan mukaan (vesilaitos laskuttaa)
  • Vesimittari venttiilit, liittäminen runkolinjaan, tonttisulkuventtiili (vesilaitos laskuttaa)
  • Vesimittari (ei laskutusta) Vetelin kunnan vesihuoltolaitoksen omaisuutta
  • Tonttijohdot: Tarvikkeineen, kaivamiskuluineen ja asennuksineen (Liittyjä). Liittyjällä on myös mahdollisuus teettää työ vesihuoltolaitoksella, jolloin vesilaitos laskutta työstä ja tarvikkeista liittyjää kulloinkin voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaan.