Vetelin keskusta-alueen osayleiskaavan päivitys

Etusivu > Uutiset > Vetelin keskusta-alueen osayleiskaavan päivitys

Vetelin kunta on käynnistänyt keskusta-alueen osayleiskaavan päivityksen. Suunnittelualue koostuu keskustasta (Kainu), Tunkkarin, Torpan ja Heikkilän kylistä sekä näiden välisistä alueista. Osayleiskaava on kunnan pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Osayleiskaava vaikuttaa siihen, millainen Veteli on vuosikymmenten kuluttua. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa asukkaiden ja paikallisten osallistahojen näkemyksiä oman kunnan kehittämisestä. Pyytäisimme teitä vastaamaan kyselyyn toukokuun loppuun mennessä.
Linkki kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/4052

Kaavan laatijan vastaanotto Vetelin kunnanvirastolla Veteli-salissa torstaina 3.5. klo 10-11 ja 17.30-18.30

Henkilön Vetelin kunta kuva.