Kaavoituskatsaus 2020

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL § 7) mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kuntalaisille. Kaavoituskatsauksessa esitellään kunnan alueella kyseisenä vuonna vireillä olevia kaavoitushankkeita MRL:n mukaisen kaavahierarkian eri tasoilla. Kaavoituskatsauksen tarkoitus on tiedottaa kunnan ajankohtaisista kaavahankkeista ja innostaa kuntalaisia vaikuttamaan kunnan maankäytön suunnitteluun kaavaprosessien sisältämien mahdollisuuksien mukaisesti. Kaavoituskatsauksessa esitellään Vetelin kunnassa ja Keski-Pohjanmaan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat ja valmiit kaavat sekä niiden käsittelyvaiheet.

Kaavoitus 2020 tästä linkistä