Kunnanjohtajan tervehdys

Arvoisat Kuntalaiset,

Viimeisimpien vero ennusteiden ja tämän hetken toteutuman perusteella vuoden 2020 kuntatalous näyttää toteutuvan kokonaisuutena varsin suunnitellusti. Tämä tarkoittaa, että kunnallisverojen laskua kompensoi valtion tälle vuodelle nostama yhteisöveron tuoton palautus ja korona kustannusten nousua kompensoivat valtion lisätuet kunnille. Sote-kustannuksiin ei ainakaan vielä ole odotettavissa merkittäviä yllätyksiä tälle vuodelle, vaan osa jonojen puruista ja kustannuksista näyttäisi siirtyvän ensi vuodelle.

Alueemme on saanut erittäin hyvin hankerahaa, avustuksia ja investointitukia. 35 veteliläistä yksinyrittäjää on saanut korona-avustuksen ja seutukunnan yritysasiantuntijat ovat auttaneet useita yrityksiä avustus ja hankerahan saamisessa. Seutukunnassa on menossa 13 kehityshanketta, joiden kokonaisrahoitus on 2,5 miljoonaa euroa. Nämä hankkeet ovat erittäin tärkeitä alueemme tulevaisuudelle. Myös Pirityisten kautta kuntamme alueelle on kanavoitunut yli puoli miljoonaa euroa tällä hankekaudella ja lisäksi tulevat Pirityisten omat hankkeet ja yhteishankkeet muiden alueiden kanssa.

Uimahallin remontin viivästyminen on valitettavaa, mutta vesieristyksen ja laatoituksen tekeminen liian märälle betonille ei ole järkevää, vaan betonin on saatava kuivua kunnolla.

Liikekeskuksessa eli entisessä Passelissa katto on vaihdettu ja ulkopinnat kunnostettu sekä sisätilat purettu täysin. Sisätilojen suunnitelmat ovat valmiit ja urakoiden kilpailutus on menossa ja tulevat sisätilojen urakoitsijat valitaan syyskuun puolessa välissä. Tavoitteena on, että liikekeskukseen tulevat toimijat pääsevät muuttamaan kiinteistöön tammi-helmikuun aikana. Liikekeskuksessa on keskiosassa vielä noin 200 neliötä vapaata tilaa eli 90 prosenttisesti tilat on jo varattu ja sisätilat on suunniteltu tulevien vuokralaisten toiveiden mukaisesti.

Soiten kuntakierroksella esitimme kuntamme toiveet ja ehdotukset sote-palveluiden kehittämiseksi ja budjettiraamissa pysymiseksi. Monelta osin Soiten suunnitelmat olivat linjassa meidän toiveiden kanssa ja Soiten valtiolta saama hankeraha helpottaa kehittämisen kustannuksissa. Positiivisinta oli Tunkkarin kehittämisen vahva asema yhtenä maakuntamme kolmesta sote-keskuksesta ja nykyisten toimintojen turvaaminen sekä kotisairaalan ja vuodeoston yhteistyön lisääminen. Vuodeosasto säilyy Tunkkarilla ja tarvittaessa paikkamäärää arvioidaan todellisen tarpeen mukaan.

Olemme pärjänneet koronan torjunnassa erittäin hyvin, ja siitä kiitos kuuluu kaikille kuntalaisille, kun olette toimineet vastuullisesti, sekä sivistystoimelle, joka on tehnyt erinomaista työtä valtiovallan ja muiden viranomaisten ohjeiden noudattamisessa ja niistä tiedottamisessa. Koitetaan jatkossakin jaksaa huolehtia hygieniasta ja etäisyyksistä ja käytetään maskia silloin, kun etäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista.

Toivotan hyvää syksyä kaikille!
Hannu Jyrkkä, kunnanjohtaja