LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET

KUNNAN LIIKUNTA-JA NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET 2019 JULISTETAAN HAETTAVAKSI VIIMEISTÄÄN 10.5.2019.

Liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia voivat hakea veteliläiset nuoriso- ja liikuntajärjestöt. Avustus on tarkoitettu nuoriso- ja liikuntajärjestöjen säännöllisiin kerho-, ryhmä- ja muun toiminnan avustamiseen. Toiminta-avustuslomake sekä erilliset selvityslomakkeet löytyvät Vetelin kunnan kotisivulta osoitteesta www.veteli.fi kohdasta lomakkeet tai ne voi hakea vapaa-aikatoimistosta. Avustuslomakkeiden liitteinä tulee olla järjestön edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri Satu Koski puh. 050 5790 173. Avustushakemukset toimitetaan osoitteella Vetelin sivistyslautakunta, Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI. Kuoreen merkintä “Liikunta- ja nuorisotoimen avustus”.