Sosiaali -ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kesäajan päivystys

Soiten kesäajan päivystystiedot tästä linkistä

Palvelupisteiden poikkeavat aukioloajat kesällä 2020 tarkemmin tästä linkistä

Koronaviruspandemia on tuonut muutoksia Soiten aiemmin linjattuun sulkusuunnitelmaan. Tässä kesän 2020 sulkusuunnitelmassa on huomioitu pandemiatilanne.

Ennakoimattomien tilanteiden mukaan vastuualuejohtajalla on oikeus poiketa alkuperäisestä poikkeavien aukioloaikojen suunnitelmasta.

Toimintayksiköt tiedottavat asiakkailleen mahdollisista muista poikkeavista aukioloista liittyen esimerkiksi yksikön koulutuspäiviin.