TIEDOTE: KESKUSTAN ALUEELLA VEDENJAKELUN HÄIRIÖ

Koulutiellä on runkovesijohto poikki. Tästä johtuen vedenjakelu joudutaan keskeyttämään vian korjauksen ajaksi. Vaikutusalue on keskustan alue. Vika on paikannettu ja korjaustoimenpiteet käynnissä.

Lisätty klo 9.40 : Vedenjakelu on keskeytetty Tunkkari-Puusaari alueella runkovesijohdon katkeamisen vuoksi. Häiriötila kestää ainakin aamupäivän ajan kyseisellä alueella. Asiasta tiedotetaan tarvittaessa lisää.

Lisäys klo 10:26 : Tilanteen korjaaminen vie aikaisempaa tietoa enemmän aikaa ja toimenpiteet jatkuvat ainakin iltapäivään. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa häiriötä.

Lisäys klo 12.12 : Vuoto on korjattu. Vedenlaadussa saattaa ilmeta sameutta. Veden juoksutusta suositellaan, mikäli tälläistä on havaittavissa.