Tiedote yrittäjille

Hyvä Yrittäjä

Suomen yrittäjät ja Kuntaliitto ovat antaneet suosituksia kuntien ja yrittäjien yhteistyöhön koronakriisin aikana. Suositusten tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueen työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen. Vetelin kunta ja Vetelin yrittäjät pyrkivät näitä suosituksia noudattamaan. Konkreettisina toimenpiteinä on tähän asti sovittu:

– Kunnan tiloissa vuokralla olevan yrittäjän maksuvaikeustilanteessa vuokran perimisen keskeyttäminen enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä maksuaikajärjestelyistä enintään puoleksi vuodeksi.

– Maksuvaikeuksissa olevan yrityksen maksuaikapidennyksestä yrityksen suoritukselle.

– Kunta maksaa maksusuoritukset laskun saavuttua nopeutetusti ennen eräpäivää.

Mikäli tarvitset edellä mainittuja toimenpiteitä kunnalta ja mikäli maksuvaikeudet johtuvat koronakriisistä, niin olkaa yhteydessä kuntaan Hannu Jyrkkään 050 579 0101, hannu.jyrkka@veteli.fi tai Antti Tattariin 050 579 0102, antti.tattari@veteli.fi yrityskohtaisista toimenpiteistä sopimiseksi.

Perjantaina 27.3. maan hallitus on päättänyt yksinyrittäjille suunnattavasta tuesta täydentämään jo aiemmin päätettyjä yritystukia. Tuki kanavoidaan kuntien kautta. Vetelin kunta luonnostelee seutukunnan kanssa toimintamallia. Tavoitteena on valmius ryhtyä toimeen, kun hallituksen päätös ja ohjeistus tukien myöntämisestä saadaan.